Mobiilin teorian ytimiä

  • Autenttiset ympäristöt aivan uudella tavalla, ei mahdollista luokkahuoneessaexternal image 293029000_ddb18055f1_m.jpg
  • Oppimisprosessi päällä koko ajan, se syntyy ja elää luonnollisemmin ja iloisemmin kuin perinteisesti järjestetyssä opetuksessa
  • Ajatusvirta kiinnittyy ajankohtaiseen toimintaan: "oppimisen silmälasit" virittyvät siellä, missä oppija liikkuu
  • Ajan ja paikan rajojen ylittäminen
  • Tärkeänä kysymyksenä, miten arviointi ohjaa toimintaa


Simulaatio-oppiminen


Laitteet ja ohjelmat tunnistavat automaattisesti erilaisia oppimistilanteita ja -tarpeita.
Ohjaajan vahva ohjauksellinen rooli.
Kansainvälinen verkostoituminen on arkipäivää.
m.Oppinen on jo tuttu käsite eikä siitä tarvitse erikseen puhua opetusmetodina.
Oppimisen kollaboratiivisuus on IN, yksin puurtaminen on OUT.

Uusi sukupolvi ohjaajina, mikään ei ole ongelma!


Mobiileissa päätelaitteissa ja on menossa 6. - 8. sukupolvi (nyt ollaan parhaillaan siirtymässä 2g:sta 3g:hen).
Emme siis pysty ennakoimaan, mitä teknisiä mahdollisuuksia silloin on käytettävissä.
  • Opettajan läsnäolo näkyy liikkuvana kuvana mobiililaitteessa.
  • Opettajana/opetuksen antajana toimivat laatukriteeristön läpäisseet mobiilipedagogiikan osaajat.
  • Kelluvat yksikköhintalisenssit.
  • Käytössä globaali mobiiliverkosto.ah/hu
Opiskelu tapahtuu paljon enemmän autenttisessa ympäristössä, esim. työssäoppimisena.